top of page

Vállalati működés folyamat alapokon

Egy elfelejtett forradalom

A mai magyar vállalatoknak is van mit tanulniuk a húsz év előtti autóipartól – a folyamatok kezelése és folytonos optimalizálása terén mindenképpen.


Bő húsz évvel ezelőtt világszerte nagyszabású átalakuláson ment át az ipari termelés: a készletező gyártást felváltotta az éppen a felhasználás idejére elkészülő termékek szemlélete, a just-in-time shipping (JITS). Ez persze nem mehetett volna végbe a vállalati folyamatok teljes

átalakítása nélkül. Ami azonban ennél is fontosabb volt, hogy az érintett cégek felismerték, mennyire alapvető fontosságú a folyamatok szüntelen fejlesztése. Magyarországon azonban – néhány kivételtől eltekintve – nem honosodtak meg ezek az eljárások, így a folyamatalapú működés terén jó 25 éves lemaradásban vagyunk.


A vállalatoknak csak olyan folyamatokra van szükségük, amelyek levezethetőek a stratégiai célkitűzésekből és amelyek biztosítják az erőforrások zavartalan működését. Ennek az állapotnak az eléréséhez állandó folyamatoptimalizálásra és folyamatszemléletű működésre van szükség. Utóbbit a maga teljességében a leghatékonyabban egy igazgatási (governance, risk, compliance, GRC-) rendszer használatával lehet megvalósítani.


Jó munkát végezni pedig csak jó szerszámokkal lehet, és a GRC terén az ADAPTO egy nagyon jó szerszám. Integrált igazgatási szoftverként, egyedül a magyar fejlesztések közül, lefedi a GRC-rendszerek összes követelményét. Legújabb fejlesztéseink egyike az, hogy kiértékeljük és csoportosítjuk a stratégiai elemzések eredményeit és ezekből származtatjuk a stratégiai célokat, míg az auditorok számára megvalósítottuk a bizonyossági térképet és az ellenőrzési nyomvonalat.


A most zajló digitalizáció minden vállalkozást lépéskényszerbe hoz. A tapasztalatok alapján a sikeres és a sikertelen átalakulás között a leglényegesebb különbség az, hogy a vezetők döntöttek-e a folyamatos fejlesztés megvalósításáról cégüknél, illetve készült-e pontos ütemterv arra vonatkozóan, hogy az egyes fázisokat mikor vezetik be. Ez több éves, stratégiai terv, amely csak elkötelezett vezetőség mellett vezet sikerre.


Ahogy minden üzleti-ipari forradalomnál, itt is igaz az állítás, hogy az abból kimaradók és azt végigvivők között ugrásszerűen megnő a különbség. Az üzleti folyamatok teljes digitalizálása nem képzelhető el a folyamatok optimalizálása nélkül, és ennek jó eszköze a GRC-gondolkodásmód. Ha időben csatlakozunk a forradalomhoz, csökkenthetjük a hatékonyságbeli lemaradásunkat és növelhetjük versenyképességünket.

Kár lenne kihagyni az alkalmat!


 

Szerző: Pflanzner Sándor, az ADAPTO Solutions Kft. fejlesztési vezetője

Megjelent digitális formában az itbusiness.hu oldalon.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

תגובות


bottom of page