top of page

Vállalati tudás megőrzése

Ami nélkül a digitalizáció sem működik


Egy távozó munkatárssal nemcsak a létszám csökken, hanem elvész a teljes vállalati tudás egy darabkája is. Az ott maradottak nem igazán tudják, mit és hogyan kell csinálni. A cégek így azt kockáztatják, hogy a kilépők a vállalati tudást apránként elviszik magukkal – mégsem tartják fontosnak, hogy gondoskodjanak ennek a felbecsülhetetlen értékű vagyonelemnek a megőrzéséről.


Ráadásul a vállalati tudás még gondosan kezelve sem állandó, hiszen (jó esetben) a vállalatok folyamatosan fejlődni szeretnének. Ám, ha nem rögzítjük a vállalati tudást visszakereshető módon, akkor nincs mihez képest fejlődni. A GRC (irányítás-kockázat-megfelelés) rendszerek irányítási módszertana hasonló a navigációéhoz: kiindulási pontként tudnunk kell, hol vagyunk, és hova akarunk eljutni. Ha nincs rögzítve az „as is” állapot, akkor vajon honnan tudjuk, hogy a megfelelő cél felé tartunk, és milyen út vezet oda?