top of page

Folyamatos fejlődés, fejlődő folyamatok által

Minden vállalat működésének alapja azoknak a célkitűzéseknek, irányelveknek a megállapítása, amelyek alkalmazásával a vállalkozás a tulajdonosok és a vezetőség szándékai szerint fog működni.

A vállalatban zajló folyamatokat tehát meg kell tervezni. A tervezés – általános értelemben véve – nem egyéb, mint valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő cselekvési programok és a szükséges erőforrások meghatározása.” 1' (Nábrádi András, Pupos Tibor, 2010)


Kiinduló megállapításként rögzíthetjük azonban, hogy a hazai szervezetek nem rendelkeznek kellő folyamatszabályozással, nem ismerik a folyamatábrázolás és kocká- zatkezelés módszertanát, előnyeit, alapvetően hiányzik a folyamatalapú szemlélet. Kockázatkezelés esetén a cégek jellemzően pénzügyi kockázatokra asszociálnak, miközben például az Európai Adatvédelmi Rendelet kapcsán a hatóságok is a kocká- zatoknak megfelelő védelmi intézkedéseket várnak el.


A kockázatok ismerete fontos elem, hiszen akkor mondhatjuk, hogy egy folyamatot megismertünk, ha feltérképeztük annak erőforrásait és kockáza