top of page

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK

ISO 14001

weboldal montázs.környezeti.png

EREDMÉNYTERMÉKEK

  • azonosított kockázatok

  • kockázatkezelési tervek

  • ISO 14001 szabvány szerinti megfelelés

A környezetet terhelő kockázatok elemzése során azt vizsgáljuk, hogy a vállalat tevékenységeinek végzése során milyen módon és milyen méretben szennyezi a környezetét.

A környezeti kockázatok kezelésének kihívásai:

  • a környezetterhelési kockázat bekövetkezésének súlyozott gyakoriságának kiszámításakor a bekövetkezés gyakoriságát és a szennyezés mértékét kell figyelembe venni.

  • a környezetterhelési kockázat hatásának súlyosságának kiszámításakor figyelembe kell venni az esemény felderíthetőségét, az esemény kiterjedését, az esemény hatásának időtartamát, a környezeti elemre való hatását és az élővilágra gyakorolt hatását.

  • a környezeti hatásokat üzemállapotonként kell értékelni.

  • a szennyezés tevékenységhez vagy termékhez kapcsolódhat

bottom of page